ANBI

Inleiding

‘Van Zonder Suiker naar DiabetesPlus’

DiabetesPlus is het geesteskind van Cas, geboren uit zijn ‘Zonder-Suikerplan’ dat dateert uit 2006. Al snel nadat bij Cas type 1 diabetes werd vastgesteld, ontwikkelde hij ideeën over hoe de ‘diabeteswereld’ eruit zou moeten zien. Deze ideeën mondden uit in zijn ‘ZonderSuiker-plan’. Het plan heeft jarenlang op een zolderplank gelegen. Totdat…

Met de komst van Loes Heijmans en Wietske Wits – ook beiden ‘gezegend’ met diabetes type 1 – werd het stof van Cas’ plan geblazen en heeft het meer vorm gekregen. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat op 17 september 2020 de stichting: Stichting ZonderSuiker is opgericht. Dat was de oorspronkelijke (werk)naam van de stichting. Op 15 maart jl. is de naam van de stichting gewijzigd in: Stichting DiabetesPlus. Waarom?  Nou hierom: ‘De why, dat zijn wij’! We delen niet alleen de diagnose type 1 diabetes, maar ook de drive om het verschil met en voor elkaar te maken. We streven naar een betere kwaliteit van leven voor mensen met type 1 diabetes en voor iedereen die ermee in aanraking is of komt. En een betere samenwerking met alle schillen daaromheen zoals zorgverzekeraars, aanbieders van hulpmiddelen en andere organisaties met wie het belang kunnen versterken. Wij, mensen met type 1 diabetes. Wij werken samen. Voor iedereen met type 1 diabetes. Wij verbinden. Dat doet DiabetesPlus! Dat ís de plus van DiabetesPlus.

Om onze doelstelling te verwezenlijken, zal DiabetesPlus (naar buiten toe zoveel mogelijk gecommuniceerd als Diabetes+) de daarvoor noodzakelijke (financiële) middelen genereren via donateurs, sponsoren en/of geldschieters. Ook zal zij teneinde haar doel te bereiken samenwerken met derden. Denk daarbij aan de ketenpartners in diabetesland: farmaceuten, producenten van diabetische hulpmiddelen, distributeurs, zorgverleners, zorgverzekeraars en (aanverwante) (goede-doelen-)organisaties.

De ANBI-status heeft als voordeel dat donaties/giften of makingen die organisaties en particulieren aan DiabetesPlus doen in beginsel fiscaal aftrekbaar zijn. En DiabetesPlus hoeft ter zake geen schenk- of erfbelasting af te dragen

Naam en zetel

De naam van de stichting is: Stichting DiabetesPlus. De stichting heeft opgetreden dan wel zal ook optreden onder de naam Stichting ZonderSuiker. De stichting is gevestigd in de gemeente Lansingerland.

Stichting DiabetesPlus beoogt het algemeen nut.  De aanvraag Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) is bij de belastingdienst per begin juni aangevraagd en onder behandeling.

Algemene gegevens instelling

Naam: stichting DiabetesPlus

Adres: Jaap ter Haarsingel 10

Postcode, plaats: 2652GK Berkel en Rodenrijs

E-mailadres: info@diabetesplus.nl

Telefoonnummer: 0622440603

Rekeningnummer: NL38 RABO 0359 4300 58

RSIN-nummer:861636235

KvK-nummer: 80337651

BTW-nummer:
NL861636235B01

Statutair bestuur van de instelling

· De heer C.J. de Heus, voorzitter

· Mevrouw L. Heijmans-Beek, vice-voorzitter

· Mevrouw W. Wits, secretaris

· De heer H.J. Aanstoot, bestuurder met vakinhoudelijke kennis

· De heer M.J.M. Blonk, penningmeester

Doel

 1. De stichting heeft als doel:

–  het verbeteren van de kwaliteit van ]even van diabetes type 1- patiënten; het creëren van een centrale plaats waar informatie op het gebied van diabetes type 1 kan worden gedeeld;

–  het faciliteren van communicatie tussen patiënten, zorgmedewerkers en andere belanghebbenden op het gebied van diabetes type 1;

–  en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

2. De stichting tracht haar doel onder meer to bereiken door:

– het opzetten van een digitaal interactief voorlichtings-, educatie- en kennisplatform;

– het voorzien in voorlichting, educatie en kennisdeling op het gebied van diabetes type 1.

De stichting beoogt het algemeen nut.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Zie Statuten klik hier 

Missie

‘Waar staan we voor’

DiabetesPlus streeft naar een betere kwaliteit van leven voor mensen met type 1 diabetes en iedereen die ermee te maken heeft en of krijgt. En we doen het samen. Door middel van innerlijke (wils)kracht, persoonlijke benadering, met enthousiasme, eerlijk en transparantie. Gretig, dat zijn wij. Dat is DiabetesPlus.

Visie

‘Waar gaan we voor, wat moet de toekomst brengen’

De verbetering van de kwaliteit van leven van de patiënt met type 1 diabetes. Hoe doe je dat? Leven met T1D is bepaald geen sinecure.

DiabetesPlus streeft ernaar om – uiteindelijk – zoveel mogelijk ‘ketenpartners’ (stakeholders) in diabetesland met elkaar verbinden en verder te gaan dan dat. Zij wil niet alleen de type 1 diabetespatiënten met elkaar verbinden, maar daarbij ook de zorgverleners, de leveranciers/producenten van (diabetische) hulpmiddelen, de farmaceutische industrie en de zorgverzekeraars betrekken. DiabetesPlus tracht dit te doen door het stichten van een – centraal – digitaal en interactief platform vóór en voor een groot deel ook dóór type 1 diabetespatiënten. Alles wat relevant is op één plek, gevoed vanuit de kern, want de why zijn wij. Het platform wil o.m. voorzien in voorlichting/educatie, (het creëren van) diabetes-awereness, patiënt-tot-patiëntcommunicatie en patiënt-tot-zorgcommunicatie. Dat kan bijv. middels een online-vraagbaak, webinars, workshops, video’s, animaties, nieuwsbrieven en nog veel meer.  In het beleidsplan kunt u meer aanverwante informatie lezen.

Jaarrekening

Stichting Diabetes+ Jaarrekening 2021 PDF
Stichting Diabetes+ Jaarrekening 2021 ANBI PDF

Contact

Voor vragen, stuur voor al een bericht naar info@diabetesplus.nl of gebruik het contactformulier. 

Samen maken we het verschil!